Lipiec 3, 2016

Terapeuci

daga

Dagmara Goszczycka

Pedagog Logopeda
Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej
Certyfikowany Terapeuta Ręki

 

Ukończyła logopedię, oligofrenopedagogikę, psychopedagogikę oraz socjoterapię wraz z diagnozą i terapią pedagogiczną.

Pedagog – terapeuta i diagnosta w NZOZ Centrum Opieki Medycznej Autyzm – poradnia diagnostyczno- konsultacyjna w Koszalinie oraz w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie. Logopeda w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym „Miś”.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty :

 • Kurs certyfikacyjny „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia- masaż”,
 • „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Forum Autyzmu – Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 • „Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych dla osób z Zespołem Aspergera – Teoria i praktyka”
 • „Metody wywoływania głosek”,
 • „Stymulacja procesów myślenia”,
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”,
 • „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”,
 • „Terapia Neurobiologiczna”,
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,
 • „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”,
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,
 • „Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R”
 • „Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością”
 • „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”,
 • 3- stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
 • „Metoda TALK TOOLS – podstawy terapii pozycji oralnej”,
 • Kurs kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, społecznego funkcjonowania oraz nawyków aktywności – kurs uprawniający do prowadzenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych,
 • Udział w II Pomorskiej Konferencji na Rzecz Osób z Zespołem Downa „JA TEŻ mam przyszłość”,
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”
DSC_1377

Agata Rojewska

Pedagog Logopeda

 

Ukończyła pedagogikę o specjalności opiekuńczo – wychowawcza, logopedię oraz rehabilitację dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Od 2008r. pracuje jako terapeuta i diagnosta  w NZOZ Centrum Opieki Medycznej „Autyzm” w Koszalinie. Jest także logopedą w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

W swojej praktyce zawodowej ma za sobą również pracę w publicznych placówkach oświatowych: przedszkolach i szkołach.

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty :

 • „Złość jako uczucie, które wywołuje niepożadane zachowania uczniów”,
 • „Jak przeciwdziałać niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzież”,
 • „Rozwiązywanie konfliktów między uczniami”,
 • „Metody wspomagania komunikacji – MAKATON”,
 • „Język migowy – kurs podstawowy”,
 • „Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat – PEPR”,
 • Trzystopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem,
 • Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców cz. I i II
 • Kurs kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, społecznego funkcjonowania oraz nawyków aktywności – kurs uprawniający do prowadzenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych,
 • „Kształcenie i rozwijanie mowy dzieci z autyzmem”,
 • Blok szkoleniowy: „Praca z małym dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju”:
  – Stosowana Analiza zachowania od teorii do praktyki,
  – Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Blok szkoleniowy: „Praca z dzieckiem z diagnozą Zespołu Aspergera”:
  – Ku samodzielności: nauka komunikacji, zabawy i samoobsługi,
  – Planowanie, wdrażanie i monitorowanie programu edukacyjnego,
  – Zespół Aspergera. Jak pomóc? Oddziaływania terapeutyczne.
 • Konferencja „Autyzm nie musi być wyrokiem. Współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”,
 • „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem”,
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauki czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej”,
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”,
 • „Metoda TALK TOOLS – Podstawy terapii pozycji oralnej”.
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Forum Autyzmu – Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”,
 • „Zespół Aspergera. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych”.
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz.1
 • „Makaton Program Rozwoju Komunikacji – poziom podstawowy„,
 • „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”.