lipiec 3, 2016

daga

Dagmara Goszczycka

Logopeda
Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej
Certyfikowany Terapeuta Ortodoncji Funkcjonalnej
Certyfikowany Terapeuta Empathy Dolls
Certyfikowany Terapeuta Ręki

 

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty :

 • Kurs certyfikacyjny „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia- masaż”,
 • „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”,
 • Udział w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Forum Autyzmu – Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.
 • „Trening Umiejętności Społecznych i Komunikacyjnych dla osób z Zespołem Aspergera – Teoria i praktyka”
 • „Metody wywoływania głosek”,
 • „Stymulacja procesów myślenia”,
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”,
 • „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”,
 • „Terapia Neurobiologiczna”,
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,
 • „Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”,
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”,
 • „Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami w rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R”
 • „Rozwój daje radość – praca z małym dzieckiem z autyzmem nad komunikacją, zabawą i samodzielnością”
 • „Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne”,
 • 3- stopniowy Kurs Doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
 • „Metoda TALK TOOLS – podstawy terapii pozycji oralnej”,
 • Kurs kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, społecznego funkcjonowania oraz nawyków aktywności – kurs uprawniający do prowadzenia Specjalistycznych Usług Opiekuńczych,
 • Udział w II Pomorskiej Konferencji na Rzecz Osób z Zespołem Downa „JA TEŻ mam przyszłość”,
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”